Планински минзухарПЛАНИНСКИ МИНЗУХАР
Crocus veluchensis Herb.

Род Crocus (Минзухар) с  неговите 80 вида е един от големите родове на семейство Iridaceae (Перуникови). Разпространен е в Южна Европа, Средиземноморието и стига до Иран.
Планинският минзухар има морфологична особеност, характерна за много ранни пролетни растения – подземно видоизменено стъбло, в което се натрупват резервни храни от предната година. При планинския минзухар това стъбло е грудко-лукувица почти сферична по форма с тънка мрежесто-влакнеста обвивка. От нея се образуват 2-3 тесни листа с изпъкнала средна жилка. Чрез тях през лятото се натрупват резервни храни в новообразуващата се грудко-луковица.

Crocuss veluchensis е ранно пролетно цвете в нашите планини. Върховете и склоновете са покрити от снежни преспи, тук–там през топящия се сняг прозира някое петно от жълтозелени тревисти туфи, а синият минзухар пробожда още неразтопения сняг и ни подсеща за настъпващата пролет. Неговите твърди и остри връхчета пробиват даже заледената снежна покривка. Първо се показват покритите с белезникава ципа остри листа, които веднага се полуразтварят, а след тях се забелязва вретеновидно завития синкав цвят. Щом се покажат над снежната покривка, още при първите слънчеви лъчи интензивно обагрените синьовиолетови околоцветни листчета се разтварят. Макар и по-рядко, срещат се екземпляри, чиито перигонни листчета не са обагрени от антоциан, а са снежнобели. Сред шестте наредени по три в два кръга околоцветни листчета се намират три тичинки и триделно близалце. Долният завръз  не се вижда. Той е скътан дълбоко сред обвивката от листа и обвивни люспи. Трябва да се разкъса цвета, за да се забележи като подутина, намираща се ниско под дългата цветна тръбица. Долният завръз – характерна особеност за рода и семейството – има вид на удължена призма. Сгушен между листата ниско до земята, той е предпазен от силните пролетни студове. Скоро околоцветникът изсъхва и сред листата през лятото се подава трестенна кутийка. Тя се разпуква по три шева и освобождава кафяви заоблени семена.


Планинският минзухар е растение, ранен предвестник на пролетта в планините, но този вид е локализиран само в страните на Балканския полуостров. Той е балкански ендемит. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.